tiistai 31. heinäkuuta 2012

Geotracking samalla kun kuvaat

Ammattimaiseen käyttöön tarkoitetuissa digitaalisissa kameroissa on kyllä geomerkintämahdollisuus, mutta sitä varten pitää ostaa erillinen gps-laite ja kaapeli siitä kameraan. Oikeastaan on outoa, että tämän luokan kameroissa ei ole sisäänrakennetusti toimivampaa geomerkkausta. Sen sijaan gps-paikannus löytyy käsikameroista ja puhumattakaan kännykkäkameroista. Matkapuhelimissa toiminta on tehty hyvin tehokkaaksi. Tavanomaisen satelliittipaikannuksen lisäksi mobiililaitteet käyttävät hyväkseen matkapuhelinmastoja ja langattomia verkkoja. Ne suoriutuvat tehtävästä paljon paremmin kuin kameroihin kiinnitettävät erilliset gps-laitteet.


Toki molemmissa tapauksissa häiriöitä on melko paljon ja yhteyden saamiseksi voi joutua odottelemaan aika kauan sekä liikkua mahdollisimman paljon ensi alkuun. Sitten kun yhteys nappaa kiinni on harvinaisempaa, että yhteys katkeaisi kesken kaiken. Mobiililaitteissa reitin muodostumista voi seurata näytöltä ja paikkamerkkauksia voi tehdä itse manuaalisesti. Muuten merkkaukset tapahtuvat sillä tiheydellä minkä itse on asettanut.

Tavallisesti geomerkkaus tehdään pistemäisesti laitteen tai ohjelman automaattisella avutuksella. Näin kannattaa tavallisesti toimiakia. Ammattimaisessa kuvauksessa hyötyä voisi olla enemmän koko kuvausreitin tallentamisesta. Yksittäisen kuvauspisteen paikan tarkkuus voi heittää paljon, mutta jos on käytettävissä geomerkitty reitti pisteen voi ikään palauttaa takaisin kuljetulle väylälle.

Valokuvien geomerkkausohjelmia ei ole monta, mutta riittää kun ohjelma jollakin keinoin tallentaa kuljetun reitin. Käytettävä kamera voi olla täysin erillinen ja itsenäisesti toimiva. Sen ei tarvitse edes olla yhdistetty millään piuhalla mobiililaitteeseen. Riittää kun kameraan synkronoi täsmälleen sama kellonajan kuin matkapuhelimessa. Geotietojen yhdistäminen kuvaan perustuu aikamääreiden samanaikaisuuteen. Varsinaisilla geomerkintäohjelmilla on omat sivunsa, jonne reitit taltioidaan. Sieltä ne voi tuoda omalle pöytäkoneelle yhdistettäväksi kameralla otettuihin kuviin.

Aina eivät tehdyt geomerkkaukset ole täsmällisiä, joten merkinnät pitää tarkistaa myöhemmin. Heittoa syntyy helposti monestakin syystä. Pilvisellä säällä voi olla, ettei saa koko yhteyttä aikaiseksi. Sisällä geosuunnistus ei toimi paksujen seinien ja lattiakerrosten takia. Ulkona korkea seinäpinnat voivat aiheuttaa heijastumia. Voi olla, että gps -laite ei alun perinkään toimi kovin hyvin. Mutta arkistoissa merkinnöistä, puutteellisinakin, voi olla suuresti apua.

Varsinaisten valokuvien geomerkkausohjelmien lisäksi voi hyvin käyttää urheiluun tarkoitettuja harjoitusohjelmia. Kunhan ohjelmalla saa tallennettua yhdistämisohjelmien tuntemia tiedostoformaatteja kuten .gpx ja .kml. Tyypillistä on, että reitit saa tallennettua yksinkertaisiin trackeihin. Jos on halukas jakamaan harjoittelunsa monipuolisimmassa muodossa muiden kanssa, voi käyttää moniakin formaatteja ja väyliä. Monissa niistä voi jopa itse kuvatkin julkaista samalla.


Esittelyssä on yksi valokuvien merkkausohjelma ja kolme harjoitusohjelmaa:

Geotag Photos Lite on valokuvien varsinainen geomerkkaus ohjelma
iPhone ja Android
Geotag Photos ohje


SportsTracker on monipuolinen harjoitusohjelma
iPhone, Android, Symbian ja Windows
SportsTracker ohje


Endomondo on SP:n kova kilpailija
Android, iPhone, Blackberry, Windows 7, Symbian ja Java
Endomondo ohje


Omat reitit on Googlen harjoitusohjelma
Android
Omat reitit ohjeTallenna kuvausreitti mobiilissa 1/4

Tallenna kuvausreittisi Androidisssa ja iPhonessa toimivalla Geotag Photos Lite applikaatiolla.

Geotag Photos Lite ohjelmalla
.doc tiedosto


Samanaikaisesti erillisellä digikameralla otettuihin kuviin voidaan yhdistää trackin perusteella geomerkinnät.

Geotag Photos ohjelmalla on oma sivusto, jonka avustuksella voi yhdistää pöytäkoneessa kuvat ja trackin geotiedot.